Puhti

Integraatioilla kustannustehokas kokonaisratkaisu uuteen hyvinvointipalveluun

Enersoft on kehittänyt tietojärjestelmäintegraatioita Puhti Lab Oy:n tuoreeseen Puhti-terveystarkastus -palveluun. Kyseessä on kiinnostava uusi palvelukokonaisuus, jossa tarjotaan kattavia laboratoriotestipaketteja eri kohderyhmille yhteistyössä SYNLABin kanssa, joka on Euroopan johtava kliinisten laboratoriopalveluiden tuottaja.

Timo Jokinen

Toimitusjohtaja / Enersoft

Enersoftin kehittämillä integraatioratkaisulla Puhti-portaali ja SYNLABin tuotannonohjausjärjestelmä keskustelevat keskenään. Asiakkaan tekemä tilaus välittyy automaattisesti odottamaan näytteenottoa, joka voi tapahtua missä tahansa SYNLABin valtakunnallisessa näytteenottopisteessä. Näytteenoton jälkeen valmistuneet tulokset välittyvät automaattisesti asiakkaan omaan Puhti-portaaliin.

Oman terveyden seuranta ja ylläpito palvelun avulla on helppoa ilman lääkärin lähetettä. Testipaketteihin on valittu kattavat ja olennaiset testit. Puhti-portaalin kautta tulokset esitetään havainnollisesti suhteessa viitearvoihin ja kerrotaan merkityksestä hyvinvoinnille ja eri sairauksissa.

”Palvelun tavoitteena on auttaa saamaan kuva omasta terveydentilasta, asettamaan tavoitteita, tekemään oikeita valintoja ja seuraamaan kehitystä – saamaan lisää puhtia”, kertoo Jani Uljas Puhti Labista.

Integraatioratkaisu on toteutettu yhdistämällä moderneja web-palveluihin perustuvia rajapintoja ja standardeja sanomavälitysmenetelmiä, joilla tutkimuspyyntöjä ja tuloksia välitetään tilaajan ja tuottajan välillä. Näin mahdollistettiin integraatioratkaisun toteutus nopeasti ja kustannustehokkaasti, kun tekninen toteutustapa on osapuolien kannalta optimaalisin.

”Puhti-palvelu on heti alkuvaiheessa teknisesti integroitu SYNLABin järjestelmiin samalla tavalla kuin kaikki muutkin tilaajaorganisaatiot riippumatta koosta, mikä tarjoaa monia etuja kaikille osapuolille tuotannon pyörittämisessä”, toteaa Enersoftin toimitusjohtaja Timo Jokinen.

Enersoft käyttää projekteissa moderneja kehitysvälineitä ja ketteriä työmenetelmiä. Näin voidaan keskittyä itse tekemiseen ja lopputuloksen laatuun riippumatta projektin koosta.  

”Yhteistyö sujui mallikkaasti, kun tiesi koko ajan, että homma on hallussa sekä lopputuloksen että aikataulun suhteen”, kuvailee Jani yhteistyötä Enersoftin kanssa.

Suunnitelmissa on jo seuraavia vaiheita edelleen kehittää ratkaisukokonaisuutta. Puhti-terveystarkastukseen voi tutustua osoitteessa https://www.puhti.fi