SYNLAB Finland Oy

Joustava integroitavuus tehostaa toimintaprosesseja

Enersoft on kehittänyt SYNLAB Finland Oy:lle ja SYNLAB North Europe:lle useita tietojärjestelmäratkaisuja, joiden avulla tehostetaan tilaaja-tuottaja palveluketjuja.

Tommi Pitkälä

Sovellusarkkitehti / Enersoft

SYNLAB on uusin tulokas kliinisten laboratoriopalveluiden tuottajana Suomessa. Toiminta Suomessa alkoi, kun Terveystalo ulkoisti laboratoriotoimintansa SYNLAB Group nimellä nykyisin toimivalle kansainväliselle yritykselle. Vuonna 2017 palvelutoiminta Suomessa laajeni edelleen, kun Cityterveys yhdistyi SYNLABiin.

Kliinisten laboratoriopalveluiden tuottaminen edellyttää tehokkaita tietojärjestelmäratkaisuja, joilla tutkimustilausten ja vastausten välitys sekä käyttö- ja laskutustiedot saadaan integroitua erilaisiin ja erikokoisten asiakkaiden toimintaympäristöihin.

Enersoft on toteuttanut SYNLABille integraatiopalvelukokonaisuuden, jonka avulla asiakkaiden tietojärjestelmät yhdistetään tehokkaasti SYNLABin konsernitason laboratoriotietojärjestelmään. Integraatiopalvelun kautta tutkimustilaukset ja vastaukset siirtyvät reaaliaikaisesti sanomina järjestelmien välillä. Suomen alueella kokonaisuus käsittää myös integraation THL:n tartuntatautirekisteriin. Ratkaisussa on erityisesti huomioitu se, että Suomessa ja muissa maissa käytetyt sanomarakenteet poikkeavat jonkin verran, vaikka pohjalla onkin kansainvälinen HL7 standardi.

”Sähköiset prosessit nopeuttavat palveluiden läpimenoaikoja, mutta ennen kaikkea parantavat potilasturvallisuutta”, kertoo SYNLAB Finland Oy:n toimitusjohtaja Tommi Vaskivuo.

Integraatiopalvelu hoitaa tarvittavat muunnokset, mm. tutkimusnimikkeet yhteisesti ymmärrettävään muotoon. Integraatiopalvelun kautta voidaan myös tehdä tulosten asiakaskohtaisesti räätälöitävää validointia ja muotoilua. Hinnoittelu hoituu integraatiopalvelun kautta samalla kun vastaus lähetetään tilaajalle. Järjestelmän kautta saadaan lisäksi muodostettua laskutuserittelyt hinnoitellun aineiston pohjalta. SYNLABin käytössä on selainportaali, jota kautta hallinnoidaan asiakaskohtaisia rekistereitä, tietojen käsittelysääntöjä, laskutusaineistoja ja tartuntatauti-ilmoituksia.

”Ratkaisun joustavuus mahdollistaa nopeasti toteutettavat integraatiot sekä tuottaa lisäarvoa, kun tulospalveluun voidaan räätälöidä asiakaskohtaisia toimintoja ja laskutusominaisuuksia sekä viranomaisintegraatioita”, lisää Tommi Vaskivuo ratkaisun kautta saatavia hyötyjä.
”Erityisen kätevä on laskutusosion tarjoustyökalu, jolla hinnaston muodostaminen tarjouksen kohteena olevista tutkimuksista hoituu käden käänteessä”, toteaa Tommi lopuksi.

Enersoft on toiminut SYNLABin tietojärjestelmätoimittajana jo vuosien ajan. Yhteistyö sisältää järjestelmien ylläpidon ja jatkokehityksen. Jatkuvan yhteistyön tavoitteena on myös kehittää uusia ratkaisuja eri toimijoiden ja palveluiden ympärille.